Bomenzand

Bomenzand heeft twee functies, namelijk fungeren als voedingsbodem voor bomen en het vormen van een stabiele ondergrond voor verhardingen. Productie en levering van grondstof voor bomenzand (‘het zand’), bijvoorbeeld met een mediaan van 500 micron, is alleen te realiseren met een moderne zandklasseerinstallatie. Het complete product bomenzand houdt, door de extreme éénkorreligheid, het grondmengsel waarin de boom wortelt luchtig. Door de samenstelling is het enerzijds flexibel om wortelgroei van de bomen toe te laten, terwijl het anderzijds voldoende draagkracht biedt, zodat de bodem niet of nauwelijks verzakt.

Bomenzand is beschikbaar op de Zandwinning Zwolle en Zandwinning Zuidbroek. Neem gerust contact met ons op voor elke mogelijke leverantie.