Algemeen
Zeldenrust Landbouw en Natuur I BV en Zand- en Grinthandel Zeldenrust II BV (Kamer van Koophandel 040 67 565 respectievelijk 040 43 868), hierna te noemen Zeldenrust, verlenen u hierbij toegang tot www.zeldenrust.com en publiceren hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Zeldenrust en derden zijn aangeleverd. Zeldenrust behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zeldenrust.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zeldenrust.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zeldenrust en haar licentiegevers.