Drainagezand M210 en M250

Drainagezand is een natuurlijke zandsoort die goede waterdoorlatende eigenschappen heeft. Het drainzand van Zeldenrust is speciaal gereinigd en geklasseerd volgens een eigen procedé. Het zand is vrij van hout, slib, leem en grintkorrels. De drainerende werking van dit product is uitzonderlijk en tegelijkertijd blijft het goed verwerkbaar. Het is veruit superieur aan het provisorisch afgezeefd grofachtige vulzand dat ook wel als drainzand wordt verkocht.

Drainagezand is leverbaar in twee korrelklassen: een mediane korrelgrootte van groter dan 210 µm (=0,210 mm), voor tijdelijke drainage, en een mediaan van groter dan 250 µm (=0,250 mm), voor permanente drainage.

Drainagezand wordt onder meer toegepast voor de aanleg van golfbanen, spoorwegen, drainagesleuven, voor het verschralen van vette grond en verder voor elke denkbare drainage- of ontwateringstoepassing.

Drainagezand is beschikbaar op zowel de Zandwinning Zwolle als Zandwinning Zuidbroek. Neem gerust contact met ons op voor elke mogelijke leverantie.