Kleigrond

Klei is een bodemsoort die voornamelijk bestaat uit lutum, gronddeeltjes kleiner dan 2 µm.  Op onze zandwinning wordt klei als bovenlaag afgegraven. Klei is geschikt voor het aanvullen van bermen, het ophogen van agrarische gronden en het dempen van sloten.

Kleigrond is beschikbaar op de Zandwinning Zwolle. Neem gerust contact met ons op voor elke mogelijke leverantie.