In aanvulling op de erkende kwaliteitsverklaring op basis van het BRL 9321 certificaat heeft Kiwa vastgesteld dat Zeldenrust Landbouw en Natuur I B.V. voldoende heeft aangetoond dat het zand afkomstig van onderstaande winlocatie(s) als PFAS onverdacht kan worden beschouwd. Bekijk de verklaring hier.

Aan de Zwolsedijk is Lagemaat B.V. uit Heerde bezig de voormalige boerderij aan de Zwolsedijk 8 te slopen. Het woonhuis en de opstallen maken plaats voor toekomstige afgravingen ten behoeve van onze zandwinplas.    

Vanaf heden is het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek (ook wel: “CE-keurmerk”) van Zeldenrust Zwolle uitgebreid met “asfaltzand”: zand voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden. Hier vindt u ons vernieuwde certificaat en de bijbehorende prestatieverklaring.

Foto gemaakt door Gerda Klokke

Het grootste deel van de videoclip die Ignace Ekkelkamp (van Ignace Visions) voor de nieuwe single Oh Ja van Kenny B. maakte, speelt zich af in het pittoreske Zwartsluis. De opnames in het plaatsje aan het Zwartewater werden aangevuld met beelden van Zeldenrust Zandwinning. Bekijk de clip hier.

Sinds 1 juli 2018 mag Zeldenrust Zandexploitatie Zwolle een bronzen CSC-certificaat voeren. Het team van Zeldenrust ontving op dinsdag 14 augustus officieel het CSC-brons certificaat van Kiwa. Met taart en bloemen natuurlijk!

Met het certificaat realiseert ons bedrijf een duurzame winning van zand en een toekomstbestendige betonketen. Lees het volledige persbericht hier.

 

V.l.n.r.: Jan van Lenthe (procesoperator), Rick Mulder (shovelmachinist), Jan-Paul Blok (site-manager), Jan Keijzer (unitmanager Kiwa) en Sjerp Zeldenrust (directeur).

 

Een lekker stuk slagroomtaart bij de koffie.

Deze zomer zijn de laatste kavels aan de Zwolsedijk verkocht aan particulieren. Zij zijn momenteel volop bezig met het realiseren van hun droomhuis nabij het Zwartewater.

Met ingang van 1 juli 2018 is Zeldenrust Zandexploitatie Zwolle BV gecertificeerd volgens de methodiek van CSC op niveau ‘bronze’.

CSC staat voor Concrete Sustainability Council. Dit is een nieuw en internationaal certificeringssysteem dat in Nederland het keurmerk ‘Bewust Beton’ vervangt. Met het CSC-certificaat kan Zeldenrust Zandexploitatie Zwolle BV aantonen dat op verantwoorde en duurzame manier zand geproduceerd wordt voor de productie van beton. Binnen de betonbranche raken steeds meer bedrijven gecertificeerd volgens dit systeem en Zeldenrust wil graag hierin participeren!

De certificerende instelling is Kiwa, die samen met de VOBN de oprichters zijn van de Concrete Sustainability Council.  Voor betonproducenten bestaat de meerwaarde van de CSC-gecertificeerde grondstoffenleverancier er onder meer uit, dat zij een hogere score op hun eigen CSC kunnen realiseren, hetgeen extra punten oplevert bij het beoordelingssysteem van aanbestedingen.

Bij CSC wordt een beoordeling gegeven van de impact van het productieproces van het bedrijf op milieu-, bedrijfsvoering-, sociale- (VG&W) en economische aspecten. Ons certificaat vindt u hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J-P. Blok. Klik hier voor meer informatie over CSC-certificering in het algemeen.

Op locatie Zwolle/Hasselt wordt toegewerkt naar het verkrijgen van een CSC-certificaat. Daarmee laten wij zien dat duurzaamheid bij ons winnings- én productieproces een belangrijke rol speelt.

De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van beton. Met het CSC-keurmerk laten wij als producent zien dat we actief bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Een CSC-certificaat maakt zichtbaar én meetbaar dat onze producten en de grondstoffen die we daarvoor gebruiken van verantwoorde herkomst zijn. Het CSC-keurmerk is een vervolg op Beton Bewust. De certificering sluit aan op duurzame bouw-graadmeters als LEED en BREEAM en past in duurzame ontwikkeling zoals die is verwoord in ISO 26000 en de milieustandaard ISO 14001.

Een duurzame betonsector, daar gaan wij voor!

Kijk voor meer informatie op de website van het Concrete Sustainability Council.

In opdracht van Zeldenrust Zandexploitatie heeft Eyefly onze zandwinlocatie Zwolle volledig in kaart mogen brengen.

Voor ons was het van belang om de huidige hoeveelheden van de verschillende soorten grondstoffen te berekenen voor het opmaken van de eindbalans. Dit werd voorheen gedaan door middel van het meten met GPS, een tijdrovende en kostbare methode.

Eyefly heeft de locatie in 1 uur compleet ingevlogen en een dag later stond de data klaar. Door middel van het meten van een aantal punten rondom het terrein en controlemetingen met GPS werd een absolute Z nauwkeurigheid van circa 2 cm behaald. Bovendien wordt er behalve de 3D-point cloud die als basis fungeerde voor de volumemetingen een 2D plattegrond geleverd van de locatie.

Wij zijn erg enthousiast over het resultaat en gaan dit frequenter doen.

Bekijk hier de fly-through door de puntenwolk.

.

 

Zeldenrust Hasselt kent ook dit jaar geen zomersluiting. Zelfs de scheepsverladingen gaan volop door: terwijl de chauffeurs schaften, zorgt een van onze shovelmachinisten dat het juiste zand voor de juiste klant in de trailers terechtkomt. Zo kunnen de chauffeurs direct weer door naar de haven als hun verplichte pauze erop zit.

Wij garanderen continue verlading en korte wachttijden – zelfs in de vakantieperiode!

(NB. in week 32, 33 en 34 is Zeldenrust Hasselt geopend van 7.00 tot 16.oo uur. Zeldenrust Zuidbroek is in deze weken gesloten.)