Ophoogzand

Ophoogzand is fijn zand dat als fundering wordt gebruikt voor onder wegen en terreinen, maar ook voor hoogwaardige toepassingen (sportvelden etc.). Ons ophoogzand is goed waterdoorlatend en sneldrogend, uitstekend van opbouw en goed verdichtend. Het is in grote volumes permanent beschikbaar. De logistiek van het verladen van ons ophoogzand is tot op de minuut geoptimaliseerd. Zonder oponthoud verladen we vele duizenden m³’s per dag en honderdduizenden m³’s per jaar vanuit zeer grote voorraden. Ons ophoogzand is geschikt als zowel (aan-)vulzand als ook zand-voor-zandbed/cunetzand.

Ophoogzand in Zwolle

Door onze ligging in Hasselt kunnen we binnen en buiten de regio Zwolle leveren. Aangezien onze zandwinlocatie nabij een kade is, kunnen we ook per schip leveren.

Ophoogzand in Zuidbroek

Door onze ligging nabij de aansluiting N33/A7 is zowel Groningen als het noordelijk en oostelijk deel van de provincie uitstekend te beleveren. Uiteraard hebben wij als landwinningsbedrijf het voordeel zoet zand te winnen en te beleveren. Als gevolg hiervan is er geen risico van zout of onvoldoende ontzilting.

Er is zowel fijn als grof asfaltzand beschikbaar bij de Zandwinning Zwolle en de Zandwinning Zuidbroek. Neem gerust contact met ons op voor elke mogelijke leverantie.