Teelaarde

Teelaarde, ook tuinaarde of zwarte grond genoemd, is een humeuze, zeer vruchtbare bovengrond die bij onze winning vrijkomt. Het is onbemest, ongemengd en vrij van puin. Teelaarde bezit waterdoorlatende eigenschappen en mag nauwelijks overblijvende onkruiden en andere verontreinigingen bevatten. Deze grond is geschikt voor de tuin, bermen en de agrarische sector. Men kan het gebruiken voor ophoging en grondverbetering in gebieden met een slechte bodemstructuur. Ook graszoden kunnen worden gelegd op teelaarde, indien nodig bijgemengd met drainagezand.

Teelaarde is royaal beschikbaar op de Zandwinning Zuidbroek. Neem gerust contact met ons op voor elke mogelijke leverantie.